Liturgie
voor
Zondag 6 augustus 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Leesdienst o.l.v. br. H. Moorlag
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Zegen en gehoorzamen
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Opwekking 428
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 67: 1 en 2 NB
Lezen van de Wet
Zingen: Lied 95: 1
Gebed
Schriftlezing: Numeri 6: 22 - 27
                       Leviticus 9: 1 - 7 en 22 - 24
Zingen: Kinderopwekking 185
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 103: 2 en 3 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 80: 11 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 456: 1 en 2
Zegenbede
Zingen: Lied 456: 3
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. M. Biewenga
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
 
Welkom
Zingen: Psalm 125: 1 GK
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 640
Gebed
Schriftlezing: Job 1: 1 - 22
Zingen: Psalm 130: 3 GK
                       Job 2: 1 - 10
Zingen: Psalm 61: 1 en 3 NB
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Opwekking 727
Kinderen terug in de kerk
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 432: 2 en 3
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Gezang 133: 3, 4, 5 GK
Zegenbede
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken