Liturgie
voor
Zondag 30 juli 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Leesdienst o.l.v. br. H. Wubs
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Rijk in God!
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 138: 3 en 4 NB
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 113: 1, 2 en 4 OB
Lezen van de Wet
Zingen: Psalm 119: 32 en 86 OB
Gebed
Schriftlezing: Lukas 12: 13 - 34
Zingen: De weg, de waarheid…
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 49: 3 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Johannes de Heer 287: 1 en 4
Zegenbede
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Leesdienst o.l.v. br. H. Folkers
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
 
Welkom
Zingen: Hemelhoog 16
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 84: 1 en 2 OB
Gebed
Schriftlezing: Hosea 3
Zingen: Liefde is de bron
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Herstel mijn eerste liefde
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 73: 14 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 27: 7 NB
Zegenbede
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken