Liturgie
voor
Zondag 23 juli 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Leesdienst o.l.v. br. C. Groenewold
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Religie of Relatie?
 
In memoriam zr. Wever-Wubs
Zingen: Psalm 146: 1 en 3 OB
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 473: 1, 3, 5, 7 en 10
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 27: 5 en 7 OB
Lezen van de Wet
Zingen: Psalm 15: 1, 2 en 4 NB
Gebed
Schriftlezing: Jeremia 7: 1 - 15
                       Lukas 24: 30 - 32
Zingen: Kinderopwekking 77
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Opwekking 599
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Luisterlied: Opwekking 404br> Inzameling van de gaven
Zingen: Johannes de Heer 210
Zegenbede
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. G. Huisman
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: De Geest maakt een goed mens van je
 
Welkom
Zingen: Opwekking 245
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 136: 1-3, 11-13 NB
Gebed
Schriftlezing: Marcus 10: 17 - 21
                       Mattheus 5: 14 - 16
Zingen: Psalm 27: 7 NB
Kinderen naar de kindernevendienst
Tekst: Galaten 5: 22f
Verkondiging
Zingen: Opwekking 215
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 399: 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 399: 3 en 6
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken