Liturgie
voor
Zondag 16 juli 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. J. Oosterbroek
Er is zondagschool
Thema: Er is plaats bij het altaar
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 457: 1, 3 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 520
Lezen van de Wet
Zingen: Psalm 51: 4 en 5 NB
Gebed
Schriftlezing: Psalm 84
                       Lucas 12: 1 - 12
Zingen: Psalm 61: 1, 2 en 3 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 84: 2, 3 en 6 OB
Dankgebed
Afscheid van de kinderen van de kindernevendienst
Zingen: U bent machtig
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 717
Zegen
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Er is geen kindernevendienst
Thema: De laatste bladzijde van Gideons levensboek
 
Welkom
Zingen: Opwekking 671
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 81: 9, 14 en 11 NB
Gebed
Schriftlezing: Richteren 8: 22 - 35
Zingen: Kinderopwekking 27b
Zingen: Psalm 73: 13 OB
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 330: 1, 2 en 3
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Opwekking 764
Zingen: Psalm 27: 7 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 79: 3 en 5 NB
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken