Liturgie
voor
Zondag 9 juli 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool

Thema: Bij de Heere blijven (1)
 
Welkom
The Happy Singers zingen 2 liedjes
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 61: 3 en 5 NB
Lezen van de Wet
Zingen: Psalm 42: 1, 4, 5 en 7 OB
Gebed
Schriftlezing: Richteren 6: 33 - 40
Zingen: Het Gideonlied
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 603
Kinderen terug in de kerk
Mededelingen
The Happy Singers zingen 2 liedjes
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 38a
Zegen
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Bij de Heere blijven (2)
 
Welkom
Zingen: Psalm 62: 1 en 4 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 49
Gebed
Schriftlezing: Richteren 7: 1 - 23
Zingen: Het Gideonlied
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Hemelhoog 637
Verkondiging
Zingen: Psalm 43: 1, 3, 4 en 5 OB
Kinderen terug in de kerk
Lezing van het doopformulier
Zingen: Lied 334: 1 en 3
Doopgebed
Vragen aan de ouders
Zingen: Kinderopwekking 75
Bediening van de Heilige Doop
Zingen: Psalm 105: 5 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Hemelhoog 502
Zingen: Psalm 27: 7 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen: NLB 416: 1, 3 en 4
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken