Liturgie
voor
Zondag 2 juli 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Leesdienst o.l.v. br. H. Wubs
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool

 
Welkom en mededelingen
Zingen: Johannes de Heer 33
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 8: 2, 4 en 5 OB
Lezen van de Wet
Zingen: Gezang 1: 1 en 9
Gebed
Schriftlezing: HebreeŽn 2: 5 - 18
Zingen: Evangelische gez 15
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 145: 2 en 5 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 150: 1 en 3 OB
Zegen
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Leesdienst o.l.v. br. H. Folkers
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
 
Welkom
Zingen: Psalm 56: 5 en 6 OB
Stil gebed
Votum
Zingen: Hemelhoog 460
Gebed
Schriftlezing: Romeinen 8: 12 - 30
Zingen: Psalm 68: 9 NB
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 229
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 27: 7 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Hemelhoog 472
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken