Liturgie
voor
Zondag 25 juni 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool

Thema: Een onbeschrijfelijk teken van Gods genade en vrede
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 457: 1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 471
Lezen van de Wet
Zingen: Psalm 130: 2 NB
Gebed
Schriftlezing: Richteren 6: 11 - 24
Zingen: Kinderopwekking 169
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 103: 3 en 4 NB
Kinderen terug in de kerk
Lezing 2e deel Avondmaalsformulier
Zingen: Psalm 98: 2 OB
Geloofsbelijdenis
Viering van het Heilig Avondmaal
Zingen: Hemelhoog 589
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Weerklank 359: 1, 2 en 3
Zegen
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. J. Oosterbroek
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Op de bres voor de Heere
 
Welkom
Zingen: Psalm 100: 1, 2 en 4 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 383
Gebed
Schriftlezing: Richteren 6: 25 - 32
Zingen: Het lied van Gideon
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 115: 2 en 4 NB
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 450: 1, 3 en 4
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Psalm 100 Chris Tomlin
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 18: 5 NB
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken