Liturgie
voor
Zondag 18 juni 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool

Thema: Jezus' roepstem aan vaders en
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 145: 1 en 6 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 612
Lezen van de Wet
Zingen: Psalm 144: 1, 5 en 6 NB
Gebed
Schriftlezing: Marcus 9: 14 - 29
Zingen: Kinderopwekking 43
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Johannes de Heer 1001: 1, 2 en 3
Kinderen terug in de kerk
Lezing 1e deel Avondmaalsformulier
Dankgebed
Zingen: Hemelhoog 547
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 68: 2 OB
Zegen
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. J. Oosterbroek
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
 
Welkom
Zingen: Lied 328: 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 43: 3 en 4 OB
Gebed
Schriftlezing: Hosea 14
Zingen: Opwekking 343
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 133: 2 en 3 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 5: 6 en 7 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Johannes de Heer 57
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken