Liturgie
voor
Zondag 11 juni 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. J. van 't Spijker
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool

Thema: Kromme stenen in een missionair huis
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 105: 1, 3 en 18 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 81: 1, 8 en 9 NB
Lezen van de Wet
Zingen: Opwekking 350
Verootmoedigingsgebed
Zingen: Opwekking 70
Gebed om de opening van Gods Woord
Schriftlezing: 1 Petrus 2: 1 - 10
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 118: 8 en 10 NB
Verkondiging
Zingen: Lied 320: 1, 3 en 4
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Zendingspresentatie
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 303: 1 en 5
Zegen
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. J. Huisman
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: God zorgt zelf voor zijn eer
 
Welkom
Zingen: Opwekking 245
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 93: 1 en 4 OB
Gebed
Schriftlezing: 1 SamuŽl 5: 1 - 6: 2
Zingen: Schriftberijmingen 1: 1 en 2
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 97: 1 en 3 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 277
Geloofsbelijdenis
Zingen: Johannes de Heer 928: 1 en 2
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken