Liturgie
voor
Zondag 4 juni 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Er is geen kindernevendienst
Thema: Overvol van de Heilige Geest
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Hemelhoog 679
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 65: 5 en 6 NB
Lezen van de Wet
Zingen: Op Toonhoogte 449
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 2: 1 - 13
Zingen: Hemelhoog 231
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 229
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Hemelhoog 222
Zingen: Zingen: Psalm 68: 9 NB
Zegen
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: De core-business van de Heilige Geest
 
Welkom
Zingen: Psalm 87: 1, 2, 3, 4 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 232
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 2: 37 - 47
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 92: 3, 7 en 8 NB
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 399: 1, 2 en 3
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Hemelhoog 221
Geloofsbelijdenis: Opwekking 347
Zegen
Zingen: Psalm 27: 7 OB
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken