Liturgie
voor
Zondag 28 mei 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. A. Wagenaar
Thema: Kom over het water!
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 146: 1 en 3 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 93 OB
Lezen van de Wet
Zingen: Psalm 81: 8 en 9 NB
Gebed
Schriftlezing: Mattheus 14: 22 - 33
                       Markus 6: 47 - 48
Zingen: Op Toonhoogte 379
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Opwekking 770
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 687
Zegen
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. A. Wagenaar
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Met de moed der hoop op pad!
 
Welkom
Zingen: Psalm 89: 1, 3 en 4 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 62: 1 en 5 OB
Gebed
Schriftlezing: 1 Petrus 5: 1 - 10
                       Openbaring 1: 17 - 18
Zingen: Mijn God is zo groot
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 61: 3 en 5 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 107
Geloofsbelijdenis
Zingen: Op Toonhoogte 150
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken