Liturgie
voor
Donderdag 25 mei 2017 HemelvaartsdagMorgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: Blij met Hemelvaartsdag
 
Welkom en mededelingen
Presentatie van Carmen Strockmeijer
Zingen: Psalm 72: 5 en 6 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Ichtusbundel Lied 243
Gebed
Schriftlezing: Lucas 24: 50 - 53
Zingen: Op Toonhoogte 441
              Kinderopwekking 106
Verkondiging
Zingen: Psalm 138: 3 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Kijken en luisteren naar My Lighthouse van Rend Collective
Zingen: Johannes de Heer 57
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken