Liturgie
voor
Zondag 21 mei 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Bij Jezus is het alles of niets
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 92: 1, 2 en 7 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 2
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 119: 64 NB
Gebed
Schriftlezing: 2 Korinthe 6: 14 - 7: 2
Lezing artikel 29 van de NGB
Zingen: Kinderopwekking 139
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 56: 5 en 6 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Hemelhoog 350
Zingen: Lied 255: 1, 2, 3 en 4
Zegen
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Een Tempel zijn.
 
Welkom
Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 25: 6 en 7 OB
Gebed
Schriftlezing: 1 Korinthe 6: 12 - 20
Zingen: Hemelhoog 16
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 229
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
We kijken en luisteren naar "Jesus, Son of God" van Chris Tomlin
Zingen: Psalm 73: 13 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 392
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken