Liturgie
voor
Zondag 14 mei 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Christus dienen en Gods zaak beheren?
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 147: 1, 3 en 6 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 249
Lezing van de wet
Zingen: Opwekking 642
Gebed
Schriftlezing: 1 Korintiėrs 4: 1 - 5
Zingen: Johannes de Heer 213: 1 en 3
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 702: 1 en 3
Kinderen terug in de kerk
Formulier bevestiging ambtsdragers
Zingen: Psalm 87: 4 OB
Vragen en Inzegening
Zingen: Psalm 134: 1 en 3 OB
Afscheid aftredende broeders
Gebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Hemelhoog 586
Zingen: Hemelhoog 584
Zegen
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. S.P. Roosendaal
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: De Rubicon door …
 
Welkom
Zingen: Dooplied Sela
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 119: 3 en 9 OB
Gebed
Schriftlezing: Titus 3: 1 - 7
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Lied 341: 3
Verkondiging
Zingen: Zingende Gezegend 234: 2, 3, 4
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 98: 3 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 98: 4 NB
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken