Liturgie
voor
Zondag 7 mei 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. A.H. Driest
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
 
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 84: 1 en 6 NB
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 119: 1 en 2 NB
Gebed
Schriftlezing: 2 KorintiŽrs 4: 5 - 18
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 73: 10 en 11 NB
Tekst: 2 KorintiŽrs 4: 10
Verkondiging
Zingen: Psalm 116: 1, 2, 3, 6 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 390: 1, 2 en 3
Zegen
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. A.M. Postma
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Lijden in Gods hand - Tranen brengen geluk
 
Welkom
Zingen: Psalm 147: 1 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 147: 7 NB
Gebed
Schriftlezing: Psalm 126
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 126: 1, 2 en 3 NB
Tekstlezing: Psalm 126: 5
Verkondiging
Zingen: Opwekking 123
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 56: 3 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 56: 4 NB
Zegen
Zingen: Lied 456: 3
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken