Liturgie
voor
Zondag 30 april 2017



Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Vergis je niet in jouw kerk
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 65: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 629
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 86: 2 NB
Gebed
Schriftlezing: 1 KorintiŽrs 1: 1 - 9
Zingen: Hemelhoog 348
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 635
Kinderen terug in de kerk
Lezing 2e deel Avondmaalsformulier
Zingen: Psalm 34: 4 NB
Geloofsbelijdenis
Avondmaalsviering
Zingen: Psalm 34: 9 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Jesus
Zingen: Lied 411: 1 en 6
Zegen




Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. M. Biewenga en W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Opdat u getuigen zult zijn
 
Welkom
Lied Lied 303: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 436
Bijdrage Helping Hands
Gebed
Schriftlezing: Lucas 21: 10 - 19
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Hemelhoog 452: 1 en 4
Verkondiging
Zingen: Psalm 67: 2 NB
Kinderen terug in de kerk
Lezing doopformulier
Gebed
Bijdrage van Helping Hands
Doop- en belijdenisvragen
Bediening van de Doop
Zingen: Psalm 105: 5 OB
Overhandiging belijdenisgeschenken
Bijdrage van Helping Hands
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 146: 1 en 3 OB
Zegen












(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken