Liturgie
voor
Zondag 23 april 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Leesdienst o.l.v. br. J. Boels
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: …… om Hem te kennen
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 84: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum
Zingen: Lied 95: 1, 2 en 3
Lezing van de wet
Zingen: Lied 75: 1, 8 en 9
Gebed
Schriftlezing: Filippenzen 3: 1 - 14
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Hemelhoog 16
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 637
Kinderen terug in de kerk
Lezing 1e deel Avondmaalsformulier
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 407
Zegenbede
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Leesdienst o.l.v. br. G. Munneke
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: De angst binnen en Jezus buiten
 
Welkom
Lied 328: 1 en 2
Stil gebed
Votum
Zingen: Opwekking 672
Gebed
Schriftlezing: Johannes 20: 19 - 31
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Opwekking 123
Verkondiging
Zingen: Opwekking 428
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 575
Geloofsbelijdenis
Zingen: Johannes de Heer 446: 1 en 5
Zegenbede
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken