Liturgie
voor
Zondag 16 april 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Er is geen kindernevendienst
Thema: Alles onder controle
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Hemelhoog 202
The Happy Singers zingen voor ons
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 169:1, 3 en 4
Lezing van de wet
Gebed
Schriftlezing: Johannes 20: 1 - 10
Zingen: Psalm 33: 1 en 6 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 89: 1 en 6 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
The Happy Singers zingen voor ons
Zingen: Hemelhoog 177
Zegen
Zingen: U zij de glorie
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Vaste grond onder je voeten
 
Welkom
Zingen: Ps.118: 7 / Ps. 89: 1 OB
Stil gebed
Votum en groet
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Hemelhoog 445: 2 en 3
Gebed
Zingen: Psalm 107: 1 en 20 NB
Getuigenis van Nik en Len
Schriftlezing: 1 KorintiŽrs 15: 1 - 11
Zingen: Johannes de Heer 972: 1 en 2
Verkondiging
Zingen: Opwekking 785
Kinderen terug in de kerk
Lezing formulier
Doop en belijdenis vragen
Zegenen van de jong belijdende leden
Zingen: Psalm 134: 1 en 3 OB
Overhandiging belijdenisgeschenken
Zingen: Hemelhoog 501
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Oceans - Hillsong
Zingen: Psalm 105: 1 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lichtstad met uw paarlen poorten
Zegen
Zingen: Hemelhoog 583
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken