Liturgie
voor
Zondag 9 april 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Gods beker
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 118: 9 en 10 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 191: 1, 2, 4 en 6
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 143: 2, 8 en 9 NB
Gebed
Schriftlezing: Lukas 22: 39 - 46
Zingen: Hemelhoog 557
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 27: 7 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Gethsemané
Zingen: Hemelhoog 298
Zegen

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. G. Huisman
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Een christen is vriendelijk
 
Welkom
Zingen: Johannes de Heer 150
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 221 NLB
Gebed
Schriftlezing: 2 Timotheüs 2: 22 - 26
                       Efeziërs 4: 32
                       Filippenzen 4: 4 - 7
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 97: 7 OB
Tekst: Galaten 5: 22
Verkondiging
Zingen: Lied 446: 1, 2, 3, 4 en 6
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 105: 1 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 27
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken