Liturgie
voor
Zondag 2 april 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: kand. M.J. van Keulen
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Opwekking 464
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 138: 1 en 2 NB
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 106: 2 en 3 OB
Gebed
Schriftlezing: Lukas 13: 31 - 35
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Lied 177: 1, 2, 4 en 5
Verkondiging
Zingen: Psalm 46: 1 en 3 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 706
Zegen

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: kand. M.J. van Keulen
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
 
Welkom
Zingen: Opwekking 717
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3, 4 NB
Gebed
Schriftlezing: Numeri 10: 1 - 10
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 89: 6 en 7 NB
Verkondiging
Zingen: Opwekking 124
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 67: 2 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 300: 1, 2, 4 en 6
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken