Liturgie
voor
Zondag 26 maart 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Een vrij en blij christen zijn. Kan en mag dat? Jazeker!
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 95: 1 en 3 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 475
Lezing van de wet
Zingen: Hemelhoog 518
Gebed
Schriftlezing: Johannes 11: 47 - 53
                       Galaten 5: 1 - 7
                       Filippenzen 4: 4
Zingen: Psalm 100: 1 en 4 OB
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 124: 4 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Zingen: Hemelhoog 365
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Opwekking 764
Zegen
Zingen: Hemelhoog 624: 1 en 5

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Gods plan is ongehoord apart
 
Welkom
Zingen: Psalm 118: 1 en 12 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 460: 1 en 2
Gebed
Schriftlezing: Lucas 19: 1 - 10
Zingen: Hemelhoog 637
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 42: 5 OB
Kinderen terug in de kerk
Lezing van het doopformulier
Zingen: Lied 334: 1 en 4
Doopgebed
Vragen aan de ouders
Moment met de kinderen
Zingen: Hemelhoog 675
Bediening van de Heilige Doop
Zingen: Psalm 105: 5 OB
Aanbieding doopkaart en cadeau
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 502
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 314: 1 en 3
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken