Liturgie
voor
Zondag 19 maart 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Wat wil je dat Ik voor je doen zal?
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 33: 1 en 7 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 81: 1, 8 en 9 NB
Lezing van de wet
Gebed
Schriftlezing: Lucas 18: 31 - 43
Zingen: Hemelhoog 181
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Johannes de Heer 121: 1, 2 en 3
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Zingen: Hemelhoog 365
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 146: 1, 3 en 8 OB
Zegen

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. A.C. van der Wekken
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Wie is Jezus?
 
Welkom
Zingen: Lied 182: 1, 2 en 6
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 430
Gebed
Schriftlezing: Mattheüs 16: 13 - 28
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 81: 11 en 12 OB
Tekstafkondiging: Mattheus 16: 15
Verkondiging
Zingen: Lied 442: 1, 2, 3 en 4
Kinderen terug in de kerk
Inzameling van de gaven
Dankgebed
Zingen: Psalm 105: 1 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 79: 5 NB
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken