Liturgie
voor
Zondag 12 maart 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Jezus wil ons helemaal
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Hemelhoog 331
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 182: 1, 2 en 5
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 36: 3 NB
Gebed
Schriftlezing: Lucas 18: 18 - 30
Zingen: Opwekking 337
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Opwekking 785
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 73: 13 en 14 OB
Zegen

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. G. Huisman
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Een christen leert geduldig zijn
 
Welkom
Zingen: Opwekking 733
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 460: 1, 2 en 3
Gebed
Schriftlezing: Exodus 34: 1 - 10
                       Jakobus 5: 7 - 11
                       2 Petrus 3: 8 - 9; 14 - 15
Zingen: Kinderopwekking 70
Tekst: Galaten 5: 22
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 103: 3 en 9 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 105: 1 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 145: 3 en 6 NB
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken