Liturgie
voor
Woensdag 8 maart 2017
BiddagAanvang 19.30 uur
Voorganger: ds. M. Biewenga

Welkom
Zingen: Psalm 106: 1 en 2 GK
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Gezang 39 GK
Gebed voor gewas en arbeid
Inzameling van de gaven voor Laleaua
Luisterlied: Gebed voor de werkdag - Sela
Schriftlezing: Lucas 11: 1 - 13 (NBV)
Zingen: Psalm 63: 3 LvK
Verkondiging
Zingen: Opwekking 462
Gebed voor de wereld en Gods Koninkrijk
Zingen: Lied 473: 1, 2 en 5 LvK
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 473: 10 LvK
Zegen
Zingen: Opwekking 276
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken