Liturgie
voor
Zondag 5 maart 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Wie is Jezus voor jou, mij en ons?
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 84: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Op Toonhoogte 334
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 32: 1 en 3 NB
Gebed
Schriftlezing: Lucas 7: 36 - 50
Zingen: Hemelhoog 626
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 116: 1, 5 en 10 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 209
Zegen

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Kritisch zijn en kritisch zijn
 
Welkom
Zingen: Psalm 96: 1 en 4 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 402
Gebed
Schriftlezing: Lucas 6: 37 - 42
Zingen: Hemelhoog 383
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 86: 4 en 5 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 603
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 116: 9 OB
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken