Liturgie
voor
Zondag 26 februari 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Er is vandaag zondagschool dus geen kindernevendienst
Thema: Single en veel meer zijn
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 111: 1 en 3 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 790
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 18: 10 NB
Gebed
Schriftlezing: Genesis 2: 18 - 25
                       1 KorintiŽrs 7: 1 - 9 en 25 - 31
Verkondiging
Zingen: Psalm 33: 2 en 7 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Presentatie zondagschool
Zingen: Hemelhoog 110
Zegenbede
Zingen: Opwekking 249

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. J.P. Rozema
Geen kindernevendienst, er was vanmorgen zondagschool
Thema: Verzoeking heeft geen kracht met U aan mijn zij
 
Welkom
Zingen: Psalm 65: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 119: 17 en 53 OB
Gebed
Schriftlezing: Lucas 4: 1 - 15
                       EfeziŽrs 6: 10 - 20
Zingen: Opwekking 40: 1, 2 en 3
Verkondiging
Zingen: Opwekking 429
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 71: 1 en 3 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 476: 1 en 5
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken