Liturgie
voor
Zondag 19 februari 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Leesdienst o.l.v. br. Hendrik Folkers
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Nog één ding ontbreekt u
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 25: 6 OB
Stil gebed
Votum
Zingen: Lied 449: 3 en 5
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 86: 6 OB
Gebed
Schriftlezing: Lukas 18: 18 - 30
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Hemelhoog 88
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 345
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 347a
Zegenbede

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. A. Postma
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Vergeven leven
 
Welkom
Zingen: Psalm 133: 1 en 3 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 67: 1 en 3 NB
Gebed
Schriftlezing: Lucas 7: 36 - 50
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Opwekking 689
Verkondiging
Zingen: Opwekking 392
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 347
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken