Liturgie
voor
Zondag 12 februari 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Vergeet de gastvrijheid niet!
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 320: 1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 72: 1 en 4 NB
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 61: 3 en 5 NB
Gebed
Schriftlezing: Hebreeen 13: 1-3
                       Deuteronomium 10: 17-22
Zingen: Hemelhoog 531
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 87: 1, 2, 3 en 4 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Luisterlied: Ik was hongerig
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 702
Zegen

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. J.J. Lof
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: In navolging van Jezus dienen
 
Welkom
Zingen: Gezang 169: 1, 4 en 5
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 119: 14 en 24 NB
Gebed
Schriftlezing: Markus 10: 32-45
                       Johannes 13: 12-17
Zingen: Psalm 133: 1 en 3 OB
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Opwekking 268
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Schriftberijming 28: 1, 2 en 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Schriftberijming 28: 4 en 5
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken