Liturgie
voor
Zondag 5 februari 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Een visser op Jezus' school-1
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 122: 1 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 291
Lezing van de wet
Zingen: Hemelhoog 494 / Ps. 119: 84 OB
Gebed
Schriftlezing: Lucas 5: 1 - 11
Zingen: Hemelhoog 338
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 56: 5 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 479: 1 en 4
Zegen

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Een visser op Jezus' school-2
 
Welkom
Zingen: Psalm 65: 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 649
Gebed
Schriftlezing: Lucas 5: 1 - 11
Zingen: Hemelhoog 691
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 138: 3 en 4 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 68: 10 OB
Zegen
Zingen: Hemelhoog 687: 1, 2 en 4

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken