Liturgie
voor
Zondag 29 januari 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Jezus maakt werkelijk vrij!
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 95: 1 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 149: 2 en 3 NB
Lezing van de wet
Gebed
Schriftlezing: Johannes 8: 30 - 47
Zingen: Hemelhoog 518
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 557
Kinderen terug in de kerk
Lezing 2 deel van het Avondmaalsformulier
Zingen: Psalm 85: 1 OB
Geloofsbelijdenis
Rondgang van brood en wijn
Zingen: Psalm 85: 3 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 328a
Zegen
Zingen: Psalm 149: 5 NB
Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. G. Huisman
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Geloven in Jezus is alles
 
Welkom
Zingen: Psalm 147: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 785
Gebed
Schriftlezing: EfeziŽrs 1: 1 - 14
Zingen: Hemelhoog 202
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 89: 1 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Hemelhoog 325
Zingen: Opwekking 670
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 79: 3 en 5 NB
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken