Liturgie
voor
Zondag 22 januari 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Van Seder-maal naar Avondmaal, bevrijding vieren
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 115: 1 en 4 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 259
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 116: 1, 6 en 8 NB
Gebed
Schriftlezing: Exodus 12: 1 - 14 ; 24 - 42
Zingen: Hemelhoog 273 en 478
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 124: 1 en 4 NB
Kinderen terug in de kerk
Lezing 1e deel van het Avondmaalsformulier
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Kijken naar het feest van Pesach
Zingen: Hemelhoog 460
Zegen

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. G. Huisman
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Een mooi mens heeft vrede in zijn hart
 
Welkom
Zingen: Opwekking 765
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 122: 1 en 3 NPB
Gebed
Schriftlezing: Johannes 14: 27 - 29
                       Johannes 20: 19 - 23
                       Filippenzen 4: 6 - 7
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Opwekking 58
Verkondiging
Zingen: Nieuw liedboek 1014
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 105: 1 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 48: 6 OB
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken