Liturgie
voor
Zondag 15 januari 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Schepping of evolutie
 
In memoriam br. H. Raveling
Zingen: Psalm 27: 7 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 567: 2 en 3
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 103: 4 NB
Gebed
Schriftlezing: Psalm 104: 1 - 15; 19; 24
Zingen: Op Toonhoogte 450
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 147: 3 en 6 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 171
Zegen

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Er is geen kindernevendienst
Thema: God zorgt en schept elke dag. Dat vertelt de Doop ook nog.
 
Welkom
Zingen: Hemelhoog 399: 1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 609
Lezing van het doopformulier
Zingen: Lied 334: 1
Doopgebed
Vragen aan de ouders
Woord met en voor de kinderen
Zingen: Kinderopwekking 136
Bediening van de Heilige Doop
Zingen (staande): Psalm 105: 5 OB
Overhandiging geschenken
Gebed
Zingen: Hemelhoog 494 / Ps. 119: 32
Schriftlezing: Psalm 148
                       2 KorintiŽrs 5: 17 - 18a
Zingen: Op Toonhoogte 502
Verkondiging
Zingen: Psalm 8: 1 en 4 OB
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 77
Geloofsbelijdenis
Zingen: Hemelhoog 583
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken