Liturgie
voor
Zondag 8 januari 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Leesdienst olv br. C. Groenewold
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Dragen of gedragen worden
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Zingende Gez. 301: 1,3,4,5
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 99: 1 en 3 NB
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 46
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Opwekking 124
Verkondiging
Zingen: Gezang 326: 1, 2 en 4
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 717
Zegen

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. J. Huisman
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: De ark van God buitgemaakt, ofwel: God laat zich niet manipuleren
 
Welkom
Zingen: Lied 292: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Alles wordt nieuw II 8: 1, 2, 3
Gebed
Schriftlezing: 1 SamuŽl 4
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 78: 29 t/m 32 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 105: 5 en 24 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Johannes de Heer 261: 1, 2 en 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 446: 1, 2 en 3
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken