Liturgie
voor
Zondag 1 januari 2017Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: De wedloop van 2017
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 84: 3 en 4 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 603
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 130: 3 en 4 NB
Gebed
Schriftlezing: HebreeŽn 12: 1 - 17
Zingen: Op Toonhoogte 519
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 18: 9 en 15 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 359: 1 en 2
Zegen

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. M. Biewenga
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Olie voor brandende Adventslampen
 
Welkom
Zingen: Lied 479: 1, 3 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 70
Gebed
Kinderen naar de kindernevendienst
Preek n.a.v. Openbaring 3: 14 - 22
Zingen: Opwekking 602
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 44
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 89: 1, 6 en 7 NB
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken