Liturgie
voor
Zaterdag 24 december 2016
KerstnachtdienstKerstnachtdienst
Aanvang 22.00 uur
Voorganger: dhr. J. van Vondel
Organist : Rico Nijboer
m.m.v. Christelijk Mannenkoor Stadskanaal

Welkom
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 138: 1, 3 en 4
Zingen: Lied 145
Gebed
Zingen: Lied 134
Het mannenkoor zingt: Vrede
                                       Gloria
Zingen: Opwekking 527
Schriftlezing: Micha 4: 1-5
Schriftlezing: Lucas 2: 8-15
Overdenking
Het mannenkoor zingt: 't Was nacht in Bethl'hems dreven
                                        In der schepping morgenstond
Zingen: Johannes de Heer 70
Zingen: Lied 143
Collecte voor de Stichting Tsjernobyl
Zingen: Lied 26: 1 en 4
Gedicht
Zingen: Lied 117: 1 en 7
Dankgebed en voorbeden
Het mannenkoor zingt: Vol van Uw licht
                                       Glory to the King of Kings
Zegen
Zingen: Ere zij God

OB = Oude berijming (1773)
NB = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
EG = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
JdH = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken