Liturgie
voor
Zaterdag 31 december 2016
OudejaarsavondKerstnachtdienst
Aanvang 19.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Thema: als er geen tijd meer is.

Welkom
Psalm 90: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 647
Gebed
Schriftlezing: Openbaring 10
Zingen: Psalm 102: 12 en 13 NB
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 733: 1 en 2
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Meezinglied: Hemelhoog 345: 1 en 2
Zegen
Zingen: Psalm 79: 7 OB

OB = Oude berijming (1773)
NB = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
EG = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
JdH = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken