Liturgie
voor
Zondag 25 december 2016
Eerste KerstdagMorgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: Ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Het lied van de Engelen

Welkom en mededelingen
Zingen: Hemelhoog 128: 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 155
Lezing van de Wet
Zingen: Hemelhoog 138: 1 en 3
Gebed
Schriftlezing: Lucas 2: 1 - 20
Zingen: Op Toonhoogte 404
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 103: 8 en 9 NB
Dankgebed
Luisterlied: Adore van Chris Tomlin
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 98: 2 OB
Zegen
Zingen: Ere zij God


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. W.C. van Slooten
Er is geen kindernevendienst
Thema: Gods Liefde is niet te stoppen. Laten we Hem bedanken!

Zingen: Lied 138: 1 en 4
Welkom
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 143: 1 en 2
Gebed
Kerstverhaal
Zingen: Op Toonhoogte 411
Schriftlezing: Lucas 2: 22 - 40
Zingen: Hemelhoog 125: 1
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 302
Zingen: Psalm 105: 5 NB
Dankgebed
Zingen: Psalm 68: 10 OB
Meezinglied: NoŽl
Inzameling van de gaven
Geloofsbelijdenis: Opwekking 347
Zegen
Uitleg verdere gang van zaken
Zingen: Hemelhoog 156
Zingen: Psalm 105: 18 NB

OB = Oude berijming (1773)
NB = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
EG = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
JdH = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken