Liturgie
voor
Zondag 18 december 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. M. Biewenga
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Opwekking 281
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 42: 1 OB
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 1: 1 en 2 NB
Gebed
Schriftlezing: Psalm 42
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 63: 1 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 107: 1, 2, 3 GK
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 642
Zegen

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Olie voor brandende Adventslampen
 
Welkom
Zingen: Lied 125: 1 en 5
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 475
Gebed
Schriftlezing: Mattheus 25: 1 - 13
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Hemelhoog 494 / Ps.119: 45 en 53
Verkondiging
Zingen: Opwekking 645
Kinderen terug in de kerk
Lezing doopformulier
Zingen: Opwekking 599
Doopgebed
Belijdenisvragen Zingen: Psalm 68: 10 OB
Overhandiging belijdenisgeschenk
Doopvragen
Zingen: Op Toonhoogte 258: 1 en 2
Woord met en voor de kinderen
Bediening van de Heilige Doop
Zingen: Psalm 105: 5 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Hemelhoog 502
Geloofsbelijdenis
Zingen: Hemelhoog 473
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken