Liturgie
voor
Zondag 11 december 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Vol zijn van Jezus
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 111: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 120: 1 en 4
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 25: 5 en 10 NB
Gebed
Schriftlezing: Lukas 1: 46 - 56
Zingen: Psalm 75: 1 OB
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Joh de Heer 960: 1, 2, 3, 5, 6
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Kijk- en luisterlied: Magnificat (Sela)
Zingen: 'k Zal uw liefde immer loven
Zegen

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. J.P. Rozema
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Geloven in de wereld om je heen - jij en groepsdruk
 
Welkom
Zingen: Psalm 1: 1, 2 en 3 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 25: 2 en 6 NPB
Gebed
Schriftlezing: DaniŽl 1: 1 - 8
                       1 Petrus 4: 12 - 19
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 56: 5 en 6 OB
Verkondiging
Zingen: Opwekking 343
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Johannes de Heer 14: 1 en 4
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 304: 1 en 3
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken