Liturgie
voor
Zondag 4 december 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. S.P. Roosendaal
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: De vreugdedans van een foetus
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 117: 1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 68: 2 en 3 OB
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 119: 28 NB
Gebed
Schriftlezing: Lukas 1: 39 - 45
                       Zefanja 3: 14 - 20
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 8: 1, 2 en 3 DNP
Verkondiging
Zingen: Lied 66: 1, 3 en 6
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Zingen: Opwekking 518
Zegen

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Gods Zoon wordt mens
 
Welkom
Zingen: Psalm 67: 1 en 3 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 61: 3 en 5 NB
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 11: 1 - 5
                       Filippenzen 2: 5 - 11
Lezing van Artikel 18 en 19 uit de NGB
Zingen: Hemelhoog 181
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Lied 122: 1, 3 en 5
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Meezinglied: Hemelhoog 606
Geloofsbelijdenis
Zingen: Hemelhoog 365
Zegen
Zingen: Psalm 98: 4 OB

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken