Liturgie
voor
Zondag 27 november 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Er is zondagschool
Thema: De Verlosser ons beloofd
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 36: 2 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 600
Lezing van de wet
Zingen: Lied 125: 1 en 2
Gebed
Schriftlezing: Genesis 3: 1 - 20
                       Galaten 4: 4 - 7
Zingen: Psalm 89: 8 en 9 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 85: 3 en 4 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Presentatie RoemeniŽ-project
Presentatie zondagschool
Zingen: Hemelhoog 302
Zegen
Zingen: Hemelhoog 635: 1 en 2

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Er is geen kindernevendienst
Thema: ”f het opgekomen beest, ůf het neergedaalde Lam
 
Welkom
Optreden Koor Rejoice
Zingen: Psalm 65: 1 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 91: 1 NB
Gebed
Schriftlezing: Openbaring 13
Zingen: Op Toonhoogte 499
Zingen: Psalm 119: 45 en 53
Verkondiging
Zingen: Psalm 89: 8 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Meezinglied: Opwekking 539
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 68: 1 en 2 OB
Optreden Koor Rejoice
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken