Liturgie
voor
Zondag 20 november 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Vandaag Avondmaal, ook voor morgen
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 75: 1 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 130: 2 en 4 NB
Lezing van de wet
Zingen: Hemelhoog 209
Gebed
Schriftlezing: Galaten 2: 15 - 21
                       Colossenzen 2: 12 - 15
Zingen: Op Toonhoogte 488
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 145: 5 NB
Kinderen terug in de kerk
Lezing 2e deel Avondmaalsformulier
Gebed
Zingen: Psalm 62: 1 NB
Geloofsbelijdenis
Viering van het Heilig Avondmaal
Zingen: Psalm 62: 5 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Meezinglied: Opwekking 763
Zegen
Zingen: Hemelhoog 686: 1

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Een onmetelijk feest is aanstaande
 
Welkom
Zingen: Psalm 65: 1 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 460: 1 en 2
We herdenken de ons in het afgelopen jaar ontvallen broeders en zusters
Zingen: Psalm 103: 6 en 7 NB
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 25: 6 - 12
Zingen: Hemelhoog 494
Zingen: Psalm 119: 45 en 53
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 126: 2 en 3 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Meezinglied: Hemelhoog 721
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lichtstad met uw paarlen poorten
Zegen
Zingen: Psalm 48: 6 OB

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken