Liturgie
voor
Zondag 13 november 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Met elkaar op het Paleis blijven
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Hemelhoog 399: 1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 48: 3 en 4 NB
Lezing van de wet
Zingen: Hemelhoog 471
Gebed
Schriftlezing: HebreeŽn 10: 19 - 39
Zingen: Psalm 133: 1 en 3 NB
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 27: 2
Kinderen terug in de kerk
Lezing 1e deel Avondmaalsformulier
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 728
Zegen

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Davids laatste woorden
 
Welkom
Zingen: Psalm 89: 1 en 13 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 602: 1 en 2
Gebed
Schriftlezing: 2 SamuŽl 23: 1 - 7
Zingen: Lied 14: 1, 2 en 5
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 111: 1 en 5 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Kijk- en luisterlied: Lord I need You
Inzameling van de gaven
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 392
Zegen
Zingen: Lied 255: 1

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken