Liturgie
voor
Zondag 6 november 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Leesdienst o.l.v. br. T. de Vries
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Gods wolk bij Gods volk
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Opwekking 288
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 80: 1 en 7 NB
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 25: 2 en 4 NB
Gebed
Schriftlezing: Exodus 13: 17-22; 14: 19-20
Zingen: Hoe kwam Mozes …
Kinderen naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Numeri 9: 15 - 23
Zingen: Psalm 105: 15 en 18 NB
Verkondiging
Zingen: Opwekking 687
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Johannes de Heer 569
Zegen

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Leesdienst o.l.v. br. H. Wubs
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: De koperen slang
 
Welkom
Zingen: Gebed des Heren: 3 en 9
Stil gebed
Votum
Zingen: Op Toonhoogte 526
Gebed
Schriftlezing: Numeri 21: 4 - 9
                       Johannes 3: 14 - 21
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 103: 4 en 7 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 27: 3 en 7 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 117: 4 en 7
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 85: 1 en 3 OB
Zegen
Zingen: Johannes de Heer 413: 1 en 2

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken