Liturgie
voor
Zondag 30 oktober 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Langs elkaar of met elkaar
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 84: 1 en 3 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 49: 1 en 2
Lezing van de wet
Zingen: Hemelhoog 629
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 55: 1 - 6
Zingen: Psalm 81: 1, 8 en 11 NB
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 33: 2 en 7 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 38
Zegen

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: In de Koningsstad blijven
 
Welkom
Zingen: Psalm 122: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 84: 2 en 5 NB
Gebed
Schriftlezing: 2 SamuŽl 9: 13; 16: 1-4; 19: 24-30
Zingen: Opwekking 581
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 73: 9 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Luisterlied: Sarayam
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 649
Geloofsbelijdenis
Zingen: Johannes de Heer 71: 1, 2 en 4
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken