Liturgie
voor
Zondag 23 oktober 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Beloofd is beloofd
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Hemelhoog 336: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 257: 1, 2, 4, 5
Lezing van de wet
Zingen: Opwekking 763
Gebed
Schriftlezing: 2 SamuŽl 9: 1 - 13
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 34: 2 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 89: 9 NB
Kinderen terug in de kerk
Lezing van het doopformulier
Zingen: Hemelhoog 502: 1
Doopgebed
Vragen aan de ouders
Zingen: Lied 334: 1 en 3
Kinderlied: Kinderopwekking 149
Woord met en voor de kinderen
Er wordt gedoopt
Zingen: Psalm 105: 5 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 687: 1, 2 en 5
Zegen

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Er is geeen kindernevendienst
Thema: Bidden en leeuwen
 
Welkom
Zingen: Psalm 62: 1 en 5 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 382: 1 en 2
Gebed
Schriftlezing: DaniŽl 6
Zingen: Toonhoogte 463
Verkondiging
Zingen: Opwekking 785
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Collectelied: Kinderopwekking 181
Zingen: Toonhoogte 482: 1 en 4
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 145: 1 en 5 NB
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken