Liturgie
voor
Zondag 16 oktober 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. E.J. van der Linde
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 14: 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Evangelisch Liedboek 185
Lezing van de wet
Zingen: Lied 446: 2 en 3
Gebed
Schriftlezing: Micha 6: 1 - 8
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 15: 1 en 2 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 101 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 293
Zegen

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. E.J. van der Linde
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
 
Welkom
Zingen: Lied 7
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 33: 1 en 2 NB
Gebed
Schriftlezing: Romeinen 3: 21 - 31
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Evangelisch Liedboek 299: 1
Verkondiging
Zingen: Evangelisch Liedboek 299: 2 en 3
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 99: 2 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 99: 8 NB
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken