Liturgie
voor
Zondag 9 oktober 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: IsraŽl verstoten? Echt niet!
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 87: 1, 2 en 3 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 415: 1 en 2
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 98: 2 OB
Gebed
Schriftlezing: Prediker 1: 1 - 11
Zingen: Psalm 150: 1 NB
Schriftlezing: Romeinen 11: 1 - 8, 11 - 27
Zingen: Heb je wel gehoord Ö
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 266
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 262: 1 - 5
Zegen

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. S.P. Roosendaal
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Het Lam kun je niet samen met (oud) brood (op)dienen
 
Welkom
Zingen: Psalm 65: 1 en 2 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 326: 2 en 4
Gebed
Schriftlezing: 1 Korinthe 5
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Zingende gezegend 95: 1, 2
Verkondiging
Zingen: Lied 346: 3, 4, 5 en 6
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 34: 4 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 226
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken