Liturgie
voor
Zondag 2 oktober 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. M. Biewenga
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Opwekking 727
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Gezang 133: 2 en 3 GK
Lezing van de wet
Zingen: Gezang 133: 4 en 5 GK
Gebed
Schriftlezing: Prediker 1: 1 - 11
Zingen: Psalm 150: 1 NB
Schriftlezing: Prediker 2: 1 - 11
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 150: 2 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 144: 1, 2 en 6 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 42
Zegen

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. A.M. Postma
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Deel mee in het feest van genade
 
Welkom
Zingen: Psalm 33: 1 DNP
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 33: 6 DNP
Gebed
Schriftlezing: Lucas 5: 17 - 32
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Opwekking 428
Verkondiging
Zingen: Lied 975: 1, 2, 3 en 4 NLB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Gez.161: 1, 2, 3 en 4 GK
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken