Liturgie
voor
Zondag 25 september 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Er is zondagschool
Thema: Geloven van generatie op generatie
 
Welkom en mededelingen
Presentatie generaties in de gemeente
Zingen: Psalm 90: 1 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 23
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 77: 7 en 8 OB
Gebed
Schriftlezing: Jozua 4
Zingen: Psalm 78: 2 NB
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 583
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Presentatie zondagschool
Zingen: Hemelhoog 402
Zegen
Zingen: Lied 456: 3

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. G. Huisman
Er is geen kindernevendienst
Thema: De Geest leert me lief te hebben
 
Welkom
Zingen: Opwekking 488
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 118: 1 NB
Gebed
Schriftlezing: 1 Korintiėrs 13: 1 - 8a
Zingen: Alles wordt nieuw 4 - 26
Tekst: Galaten 5: 22a
Verkondiging
Zingen: Opwekking 705
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 105: 1 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 481: 1, 3 en 4
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken